BIP
logo
Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wersja archiwalna
Ogłoszenie

Szamotuły, 05.11.2010 r.

ZKZL-0621-7/10

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach

Ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego

położonego w Szamotułach przy ul. Rynek 20.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony przy ul. Rynek 20 w Szamotułach       o powierzchni użytkowej 64,88m², zapisany w księdze wieczystej Nr 729, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szamotułach.

Cena wywoławcza czynszu najmu na miesiąc wynosi: 2.500,00 zł.

Do wylicytowanej stawki najmu zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.12.2010 roku o godzinie 12ºº w sali nr 3 Urzędu Miasta   i Gminy Szamotuły, przy ulicy Dworcowej 26.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł, w terminie do 02.12.2010 r., na konto ZKZL w Szamotułach:

PKO BP S.A. O/Szamotuły 51 1020 4144 0000 6502 0131 9045

tytuł przelewu: przetarg - lokal użytkowy Rynek 20"

 

UWAGI:

1.  Wpłata dokonana w terminie to wpłata, kiedy środki finansowe znajdują się na koncie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
2.  Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do podania nr konta i danych osobowych, na które zostanie zwrócone wadium po zakończeniu przetargu.
3.  W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wadium na w/w najem lokalu użytkowego i okażą dowód wpłaty przed przetargiem.
4.  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet bieżących opłat za najem.
6.  Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a termin zawarcia umowy ustali organizator przetargu.
7.  Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia   w miejscu i terminie podanym jak wyżej, organizator może odstąpić od zawarcia umowy       a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o w/w lokalu użytkowym będącym przedmiotem przetargu udziela Pani Paulina Kozber pod nr tel. 061-29-212-98.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły http://www.bip.szamotuly.pl/.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny informując o tym na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej UMiG Szamotuły.

 

Ilość odwiedzin4120
Osoba wprowadzająca informacjęAnna Sowińska-Maćkowiak
Osoba wprowadzająca informację
Kontakt: 612927582
Opis: Starszy Informatyk
Osoba odpowiedzialna za informacjęLeszek Klijewski
Czas wytworzenia2010-11-08 00:00:00
Czas publikacji2010-11-05 00:00:00
Ostatnia zmiana2010-12-27 20:15:24
Data przeniesienia do archiwum2010-12-26
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły

CU SIDAS
tel. +48 61 29-27-501
fax +48 61 29-20-072


BIP v5.1.8 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...