Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

2017-08-10 14:23:23
OGŁOSZENIE O NABORZE

NA MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

2017-08-09 09:48:17
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.13.2017

2017-08-03 10:51:48
OBWIESZCZENIE STAROSTY SZAMOTULSKIEGO

W załączeniu Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2017-07-27 13:25:59
Dyżury radnych Miasta i Gminy Szamotuły - sierpień 2017 r.

2017-07-26 09:06:16
Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, dotyczy przebudowy istniejącej linii napowietrznej 110kV, relacji Tarnowo Podgórne - Szamotuły, polegającej na dostosowaniu przewodów fazowych do pracy w temperaturze + 80 stopni C

2017-07-12 15:32:39
OGŁOSZENIE

o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

2017-07-12 08:01:37
Protokół - ewaluacja projektu.

2017-07-03 12:40:52
Petycja

zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego 

2017-06-28 14:56:41
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

2017-06-22 15:26:26