Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Petycja

zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego 

2017-06-28 14:56:41
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

2017-06-22 15:26:26
Zawiadomienie - Obwieszczeie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.11.2017

2017-06-08 13:52:52
Petycja konkurs 'Podwórko Talentów NIVEA"

Petycja - konkurs 'Podwórko Talentów NIVEA"

2017-05-30 17:25:13
Festyn ekologiczny podczas Dni Szamotuł

2017-05-30 10:49:20
Dyżury radnych Miasta i Gminy Szamotuły - czerwiec 2017 r.

2017-05-30 08:05:32
HARMONOGRAM MOBILNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

2017-05-19 11:08:30
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej w sprawie ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń

2017-05-11 10:40:22
ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.22.2016

2017-04-28 10:22:54
ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu o wydaniu, przez WPWIS w Poznaniu, opinii sanitarnej, dotyczy sprawy WOŚ.6220.22.2016

2017-04-28 10:20:14