Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-18 07:44:11 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / Sesja Rady Miasta i Gminy Szamotuły - 23.10.17 r. godz. 16.00. Monika Głowacka Publikacja artykułu
2017-10-17 09:27:15 Zapytania ofertowe / ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż regałów przesuwnych oraz mebli biurowych do archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły" Paweł Gładysiak Publikacja artykułu
2017-10-16 21:37:55 Kredyt / Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja w DZUUE "Udzielenie Miastu i Gminie Szamotuły kredytu długoterminowego w kwocie 18.000.000,00 PLN na finansowanieplanowanego deficytu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych (...)" Paweł Gładysiak Publikacja artykułu
2017-10-16 15:12:35 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / PETYCJA Krzysztof Kulczak Edycja artykułu
2017-10-16 15:11:48 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / PETYCJA Krzysztof Kulczak Edycja artykułu
2017-10-16 15:11:16 Wykazy / Wykaz Agnieszka Czapka Publikacja artykułu
2017-10-16 15:10:03 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / PETYCJA Krzysztof Kulczak Publikacja artykułu
2017-10-13 09:36:15 Statut Miasta i Gminy / Statut Miasta i Gminy Szamotuły Anna Sowińska-Maćkowiak Edycja artykułu
2017-10-13 09:28:30 Rejestry, ewidencje, archiwa / REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA Anna Sowińska-Maćkowiak Edycja artykułu