Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-15 16:00:35 Odbiór odpadów - niezamieszkałe / Protokół z otwarcia ofert: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Miasta i Gminy Szamotuły na okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r." Paweł Gładysiak Publikacja artykułu
2017-12-15 15:58:26 Komunikacja na 2018 / Wyjaśnienia treści SIWZ - "Obsługa komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły w 2018 r." WI.271.21.2017 Paweł Gładysiak Publikacja artykułu
2017-12-15 12:36:00 Centrum Usług Wspólnych / Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Otorowie. Marcin Nowak Edycja artykułu
2017-12-15 12:22:30 Wykazy / Wykaz Agnieszka Czapka Publikacja artykułu
2017-12-15 12:21:27 Wykazy / Wykaz Agnieszka Czapka Publikacja artykułu
2017-12-15 08:38:58 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dotyczy sprawy WOŚ.6220.15.2016 Małgorzata Kurczewska Publikacja artykułu
2017-12-14 15:14:15 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / Petycja Marcin Nowak Edycja artykułu
2017-12-14 15:06:42 Centrum Usług Wspólnych / Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Otorowie. Marcin Nowak Edycja artykułu
2017-12-14 12:38:23 Urząd Miasta i Gminy Szamotuły / Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy Szamotuły - 21.12.17 r. godz. 15.00. Monika Głowacka Publikacja artykułu
2017-12-14 09:22:39 Centrum Usług Wspólnych / Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Otorowie. Marcin Nowak Publikacja artykułu