ZMIANY W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach 

 
 

ZMIANY

W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM

Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach

 

 

  1. 1.   W rozdziale IV Podział zadań między dyrektorem, zastępcą dyrektora i głównym księgowym w paragrafie 6 dodaje się podpunkt 22 o treści :

„22. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja”

  1. 2.   W rozdziale IV Podział zadań między dyrektorem, zastępcą dyrektora i głównym księgowym w paragrafie 7  punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Konsultanta ds. wdrażania Strategii polityki społecznej”.

  1. 3.   Strukturę organizacyjną OPS przedstawia zmieniony załącznik nr 1.
 
Liczba odwiedzin : 210
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marek Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Nowak
Czas wytworzenia: 2017-07-07 11:33:36
Czas publikacji: 2017-07-07 11:33:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak