Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach informuje, że w wyniku przeprowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”, postępowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie usług rehabilitanta wybrana została oferta złożona przez Panią Iwonę Ciechanowicz – Kowalczyk.

 
Liczba odwiedzin : 74
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marek Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Nowak
Czas wytworzenia: 2018-05-15 11:31:15
Czas publikacji: 2018-05-15 11:31:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak