Wersja archiwalna

Wykaz 

 
 

WYKAZ

 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art.35 ustawy z dnia   21  sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U.z    2018.121 ze zm.)  ogłasza co następuje:

 

  1. Wydzierżawić na okres do 3 lat grunt rolny o pow. 0,5000 ha położony na terenie wsi Pamiątkowo:

 

 część działki nr 114 , o pow.0,5000 ha

-   grunt orny kl.IVb ,  o pow. 0,2000 ha,

-   grunt orny kl.VI   ,  o pow. 0,3000 ha.

 

      2. Stawki roczne czynszu za dzierżawę gruntów rolnych określane są w kwintalach   żyta dla gruntów ornych i użytków zielonych według ich klasyfikacji. Cenę 1    kwintala żyta przyjmuje się w wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku kalendarzowego ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

     3. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 13.06.2018 r.- 04.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły , na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi oraz na stronie internetowej   www.bip.szamotuly.pl

 

    4. Dodatkowych informacji o dzierżawie gruntu można uzyskać w Wydziale  Nieruchomości I Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły,     ul.  Dworcowa 24, lub pod numerem telefonu 61 29-27543.

 

   5. Po terminie wywieszenia wykazu spisane zostaną umowy dzierżawne na okres do 3 lat.

 

 

 

               

                sprawę prawadzi

                D.Byczyńska

                 nr tel.61-29-27543

 
Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Czas wytworzenia: 2018-06-13 11:43:30
Czas publikacji: 2018-06-13 11:43:30
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-24