Wersja archiwalna

Wykaz 

 
 

WYKAZ

 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art.35 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U z   2018.121  ze zm.)  ogłasza co następuje:

 

  1. Wydzierżawić na okres do 3 lat grunt rolny o pow. 0,8580 ha położony we wsi Otorowo:

-        działka nr 118 ,

-         łąka kl.V ,  o pow. 0,0440 ha,

-         łąka kl IV, o pow. 0.3140 ha,

–         część działki nr 123/2,

-         łąka kl. IV ,  o pow. 0,5000 ha,

 

            2. Stawki roczne czynszu za dzierżawę gruntów rolnych określane są w  kwintalach  żyta dla gruntów ornych i użytków zielonych według ich klasyfikacji. Cenę 1    kwintala żyta przyjmuje się w wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku kalendarzowego  ogłoszonego w  Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

             3. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 13.06.2018 r. - 04.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły , na  tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi oraz na stronie internetowej   www.bip.szamotuly.pl

             4. Dodatkowych informacji o dzierżawie gruntu można uzyskać w Wydziale   Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły,     ul. Dworcowa 24, lub pod numerem telefonu 61 29-27543.

             5. Po terminie wywieszenia wykazu spisana zostanie umowa dzierżawy na okres   do 3    lat.

 

 

               

                sprawę prawadzi

                D.Byczyńska

                nr tel.61-29-27543

 
Liczba odwiedzin : 48
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Czas wytworzenia: 2018-06-13 11:56:02
Czas publikacji: 2018-06-13 11:56:02
Data przeniesienia do archiwum: 2018-07-24