Wersja archiwalna

Zapytanie ofertowe – dotyczące realizacji usługi zarządzania projektem na stanowisku koordynatora na terenie Miasta i Gminy Szamotuły 

 

Zapytanie ofertowe – dotyczące realizacji usługi zarządzania projektem na stanowisku koordynatora na terenie Miasta i Gminy Szamotuły

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 8 Edukacja; Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe.pdf

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 552.15k Format: .pdf Pobierz

załącznik 1 szczegółowy opis przedmiotu.pdf

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 336.45k Format: .pdf Pobierz

załącznik 2 formularz ofertowy.pdf

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 334.47k Format: .pdf Pobierz

załącznik 3 oswiadczenie.pdf

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 274.53k Format: .pdf Pobierz

załącznik 4 projekt umowy.pdf

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 329.09k Format: .pdf Pobierz

załącznik 5 wykaz osób.pdf

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 248.21k Format: .pdf Pobierz

załącznik 1 szczegółowy opis przedmiotu.docx

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 462.8k Format: .docx Pobierz

załącznik 3 oswiadczenie.docx

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 461.45k Format: .docx Pobierz

załącznik 5 wykaz osób.docx

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 457k Format: .docx Pobierz

załącznik 2 formularz ofertowy.docx

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 464.12k Format: .docx Pobierz

Zapytanie ofertowe.doc

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 515k Format: .doc Pobierz

załącznik 4 projekt umowy.docx

Data: 2018-07-24 14:45:45 Rozmiar: 460.28k Format: .docx Pobierz

zestawienie złożonych ofert (2).pdf

Data: 2018-08-02 17:32:06 Rozmiar: 507.99k Format: .pdf Pobierz

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia (2).pdf

Data: 2018-08-08 15:23:23 Rozmiar: 2.07M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 93
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Piechocki
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Piechocki
Czas wytworzenia: 2018-07-24 14:45:45
Czas publikacji: 2018-08-08 15:23:23
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-31