Wersja archiwalna

Wykaz Otorowo 

 
 

WYKAZ

nieruchomości gruntowych,przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy w Szamotułach działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2018.121 ze zm.)

wykazuje do zbycia  nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości  Otorowo, przy ulicy Mikołajczyka:

Lp

Numer działki

Powierzchnia działki

Księga Wieczysta

Cena wywoławcza

1

773/13 i 773/14

3008

PO1A/00035509/1

84 500,00 zł

2

773/16 i 773/15

2636

PO1A/00035510/1

74 600,00 zł

3

773/17 i 773/18

3060

PO1A/00035511/8

88 000,00 zł

4

773/20 i 773/19

2008

    PO1A/00035512/5

75 200,00 zł

5

773/12

1038

PO1A/00035508/4

43 400,00 zł

6

773/8

1710

PO1A/00035504/6

76 200,00 zł

7

773/11

1065

PO1A/00035507/7

44 500,00 zł


Do
ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Ww. działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XLII/488/2017 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Otorowo, gmina Szamotuły, Dz.U.Woj.Wlkp. z dnia 8 stycznia 2018 r. poz. 419). W powyższym planie miejscowym działki nr 773/13,773/16, 773/17, 773/20, 773/12 i 773/11 przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oznaczone symbolem 2MN, natomiast działki numer 773/14, 773/15, 773/18 i 773/19 przeznaczone są pod teren rolniczy 10R.

Przedmiotowe nieruchomości  zbyte zostaną w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 10 sierpnia 2018 r. do 1 września 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na stronie internetowej www.bip.szamotuly.pl

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, powinny składać wnioski do 22 września 2018 r.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem zbycia udziela
Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 24 – pokójnr 14, budynek „D” lub pod numerem telefonu 612927544.

 

 
Liczba odwiedzin : 37
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Jasińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jasińska Kamila
Czas wytworzenia: 2018-08-10 12:29:48
Czas publikacji: 2018-08-10 15:07:55
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-10