Wersja archiwalna

Informacja - Przetarg Lipnica 

 
 

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lipnicy, stanowiącej własność Gminy Szamotuły

 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły informuje, że w dniu 12 października 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, przy ulicy Dworcowej 26 w Szamotułach odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lipnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 76/29.

Przedmiot przetargu:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki w m2

KW

Cena wywoławcza:

Wysokość wadium:

1

76/29

17737

PO1A/00022625/6

420 500,00

84 100,00

 

Działka nr 76/29, obręb Lipnica objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXIV/218/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług i aktywizacji gospodarczej w Lipnicy (Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 85/2000). W powyższym planie miejscowym przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny pod inwestycje służące aktywizacji gospodarczej AG oraz w części pod teren zieleni niskiej i wysokiej 7ZL.

Do udziału w przetargu nie przystąpiła żadna osoba fizyczna ani podmiot posiadający osobowość prawną.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - w wyniku przeprowadzonego przetargu nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, parter (tablica ogłoszeń) oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu: www.bip.szamotuly.pl

 

Szamotuły, dnia 12 października 2018 r.

 

 
Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Jasińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Jasińska
Czas wytworzenia: 2018-10-12 14:00:25
Czas publikacji: 2018-10-12 14:34:04
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-05