Wersja archiwalna

Informacja - przetarg Otorowo 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

 

informuje, że przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Otorowie, przy ulicy Mikołajczyka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 773/13, 773/14, 773/16, 773/15, 773/17, 773/18, 773/20, 773/19, 773/12, 773/8 i 773/11 zaplanowany na dzień 12 listopada 2018 r. o godz. 9:00 przełożony zostaje na dzień 13 listopada 2018 r. godz.13:00 w związku z  ustawą ustanawiającą 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej

 

 Dodatkowych informacji o zbyciu nieruchomości gruntowych udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły,    pokój 14, budynek D, lub pod numerem telefonu , tel. 61 29 27 544)

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 53
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Jasińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jasińska Kamila
Czas wytworzenia: 2018-11-08 13:30:12
Czas publikacji: 2018-11-08 13:34:59
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-30