Wersja archiwalna

Wykaz 

 
 

WYKAZ

 

         nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajmu na okres do 3 lat w celu             umieszczenia jednostronnej tablicy informacyjno-reklamowej.

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21             sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018.2204       ze zm.) ogłasza co następuje:

 

            1.Wynająć na okres do 3 lat nieruchomość gruntową w celu umieszczenia             jednostronnej tablicy informacyjno-reklamowej położonej  w Szamotułach, przy

             

            -al.Jana Pawła II, tablica jednostronna o wymiarach 5.04 m x 2.38 m zlokalizowana          na działce nr 2097/23, zapisanej w księdze wieczystej KW nr P01A/00022337/0.

               Czynsz dzierżawny wynosi 2.100,00 zł / opłata roczna.

 

            2.Powyższa nieruchomość  gruntowa nie jest objęta żadnym obowiązującym                       miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotuły.

 

            3.Wysokość czynszu najmu będzie aktualizowana każdego roku kalendarzowego na          podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego               przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

            4.Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie najmu.

 

            5.Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 10.01.2019 r. do

               31.01.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły

              oraz na stronie internetowej www.bip.szamotuly.pl .

 

            6.Dodatkowych informacji o najmie można uzyskać w Wydziale Nieruchomości

            i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 24,              pokój nr 14, lub pod numerem telefonu 61 29-27543.

 

            7.Po terminie wywieszenia wykazu zostanie spisana umowa najmu na okres do 

              3 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawę prowadzi

Dorota Byczyńska

nr tel.061 29 27543

 
Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Czapka
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Czapka
Czas wytworzenia: 2019-01-10 12:48:28
Czas publikacji: 2019-01-10 12:48:28
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-03