INFORMACJA 

 

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze kierownika Wydziału Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej.

 

1. Nazwa i adres jednostki organizującej nabór:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik Wydziału Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej.

3. Imię i nazwisko:

Aneta Kustarz z Szamotuł.

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko urzędnicze kierownika Wydziału

Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej, postanowiłem zatrudnić p. Anetę Kustarz

akceptując tym samym propozycję komisji konkursowej.

Pani Aneta Kustarz spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się bardzo dużą wiedzą w zakresie zadań jakie wykonywanie będą na w/w stanowisku oraz wiedzą

z zakresu administracji i samorządu terytorialnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

 

Włodzimierz Kaczmarek

 
Liczba odwiedzin : 185
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Jagoda Kubicka
Czas wytworzenia: 2019-01-31 14:38:45
Czas publikacji: 2019-01-31 14:38:45
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-28