INFORMACJA 

 

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej.

 

1. Nazwa i adres jednostki organizującej nabór:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

młodszy referent w Wydziale Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej.

3. Imię i nazwisko:

Anna Linka z Przecławia.

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta

w Wydziale Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej, postanowiłem zatrudnić p. Annę

Linkę z Przecławia akceptując tym samym propozycję komisji konkursowej.

Pani Anna Linka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się dużą wiedzą w zakresie zadań jakie wykonywanie będą na w/w stanowisku oraz wiedzą z zakresu administracji i samorządu terytorialnego

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

 

Włodzimierz Kaczmarek

 
Liczba odwiedzin : 263
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Nowak
Osoba odpowiedzialna za informację : Jagoda Kubicka
Czas wytworzenia: 2019-01-31 14:41:25
Czas publikacji: 2019-01-31 14:41:25
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-28