Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie i Obwieszczenie

Budowa obwodnicy Szamotuł - Etap II - Gałowo - Piaskowo, odcinek 2 - od km 5+100,00 do km 6+040,00

2019-01-14 14:37:51
Sesja Rady Miasta i Gminy Szamotuły - 28.12.18 r. - zmiana godziny - na 9.30.

2018-12-24 15:05:49
Obwieszczenie Wojewody Wielkoposkiego

wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo".

2018-12-21 14:01:26
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wydaniu decyzji środowiskowej o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.11.2018

2018-12-18 11:09:39
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: młodszego referenta w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.

2018-12-17 15:49:51
INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.

2018-12-17 15:43:00
Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Otorowo".

2018-12-07 10:40:21
Zawiadomienie Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ustalającej środowiskowe uwarunkowania, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.3.2018

2018-12-07 10:37:50
Sesja Rady Miasta i Gminy Szamotuły - 12.12.18 r.

2018-12-06 14:25:50
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: młodszego referenta w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.

2018-11-29 12:49:59