Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydawanie dowodów osobistych.

2019-02-26 11:42:22
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

2019-01-16 13:07:31
Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP

2019-01-16 13:04:24
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu obywateli RP

2019-01-16 12:39:03
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniemsię z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

2019-01-16 12:36:54
Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i czlonków ich rodzin.

2019-01-16 12:33:07
Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

2019-01-16 12:29:53
Dopisanie do rejestru wyborców i udostępnianie rejestru

2019-01-16 12:26:46
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

2019-01-16 11:00:16
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności (poświadczenie zameldowania/ wymeldowania/ o liczbie osób zameldowanych w lokalu lub budynku)

2019-01-16 09:24:24