Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

2018-11-09 15:24:46
OBWIESZCZENIE

zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

2018-11-08 14:11:29
INFORMACJA

Szkolenie dla przedsiębiorców

2018-11-08 14:08:20
Zawiadomienie - Obwieszczenie dla stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.22.2018

2018-11-08 13:16:28
Zawiadomienie - Obwieszczenie stron postępowania o wydaniu opinii przez RDOŚ w Poznaniu, WPWIS w Poznaniu i DRZGWW w Poznaniu o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia oraz o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia, dotyczy sprawy znak WOŚ.6220.22.2018

2018-11-08 13:10:13
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo. Odcinek 1- Rozbudowa DW 184 w m. Śmiłowo"

2018-11-06 00:04:03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

dotyczące zgłoszeń wytruć i podtruć pszczół w wyniku niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów chemicznych

2018-11-02 11:57:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły - informacja o polowaniu zbiorowym na zwierzynę łowną Koła Łowieckiego nr 51 Daniel

2018-11-02 11:56:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły - informacja o polowaniu zbiorowym na zwierzynę łowną Koła Łowieckiego nr 88 Daniel

2018-11-02 11:51:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wydaniu decyzji znak WN.6730.317.2015

2018-10-31 14:05:19