Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Baborowie

2018-07-18 09:44:42
Sesja Rady Miasta i Gminy Szamotuły - 23.07.18 r.

2018-07-17 11:52:18
Oferta w trybie małych zleceń

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły informuje, że  wpłynęła 1 oferta w trybie małych zleceń  art. 19a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta w załączeniu.

2018-07-09 09:34:24
Dyżury radnych Miasta i Gminy Szamotuły - lipiec 2018 r.

2018-07-02 08:14:27
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Szamotuły

2018-06-27 11:18:44
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

2018-06-22 08:03:18
ZAPYTANIE OFERTOWE

 Miasto i Gmina Szamotuły zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie: " Wykonanie remontów placów zabaw  na terenie Miasta i Gminy Szamotuły zgodnie z załączonymi protokołami przeglądu stanu technicznego obiektów"

2018-06-20 10:15:36
Zarządzenie nr 618/VII/2018

w sprawie ogłoszenia o teminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

2018-06-13 09:59:44
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Otorowie

2018-05-29 14:10:40
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyborowie

2018-05-29 14:09:29