Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu po opinię w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do sprawy WOŚ.6220.2.2019

2019-03-12 13:26:43
Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach - budowa linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska

2019-03-12 10:49:58
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz skarbu państwa na cele inwestycji kolejowej

2019-03-12 10:41:59
Petycja

2019-03-08 12:30:26
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza MiG Szamotuły o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwaurnkowaniach oraz wystąpieniu po opinie, WOŚ.6220.1.2019

2019-03-07 14:59:48
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

2019-03-06 12:27:44
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Ekologii i Ochrony Środowiska.

2019-03-06 10:24:12
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza MiG Szamotuły o wydanej decyzji o braku konieczności przeprowadzenia ooś, WOŚ.6220.19.2018

2019-03-05 12:10:57
Dyżury radnych Miasta i Gminy Szamotuły - marzec 2019 r.

2019-03-04 11:56:14
I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat.

2019-02-25 13:06:13