Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PETYCJA

2019-01-24 14:45:11
PETYCJA

2019-01-24 14:43:41
Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły

Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły

2019-01-24 09:46:55
Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły na spotkanie informacyjne o zanieczyszczeniu powietrza

2019-01-18 08:37:46
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

o polowaniach zbiorowych na dziki

2019-01-17 09:53:41
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zarządza przyznać dotacje na realizację zadań publicznych w 2019 r. podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły nr 42/VIII/2019  z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.

2019-01-16 13:23:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

o polowaniach zbiorowych na dziki

2019-01-16 11:22:36
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: kierownika Wydziału Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej

2019-01-11 15:23:42
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: młodszego referenta w Wydziale Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej.

2019-01-11 15:19:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wydaniu decyzji znak WN.6730.327.2018

2019-01-09 09:02:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

o polowaniach zbiorowych na dziki

2019-01-07 13:19:29
INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.

2019-01-02 15:05:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

2018-12-28 12:28:35
Dyżury radnych Miasta i Gminy Szamotuły

2018-12-28 12:28:04
Zarządzenie nr 28/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W obszarze C. ochrony środowiska przyrodniczego i opieki  nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt.

2018-12-28 10:44:21
Zarządzenie nr 30/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W  obszarze B. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej osób dorosłych, starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego.

2018-12-28 10:42:36
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W obszarze A. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących na okres przekraczający rok budżetowy.

2018-12-28 10:34:38
Petycja-budowa sygnalizacji świetlnej oraz barierek ochronnych w msc. Lipnica

2018-12-24 09:55:04
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: E. profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i opieki nad osobami dotkniętymi utratą zdrowia w formie wsparcia lub powierzenia.

2018-11-29 11:26:29
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: D. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej w formie wsparcia lub powierzenia.

2018-11-29 11:24:36