Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu po opinię w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do sprawy WOŚ.6220.2.2019

2019-03-12 13:26:43
Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach - budowa linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska

2019-03-12 10:49:58
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz skarbu państwa na cele inwestycji kolejowej

2019-03-12 10:41:59
Petycja

2019-03-08 12:30:26
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza MiG Szamotuły o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwaurnkowaniach oraz wystąpieniu po opinie, WOŚ.6220.1.2019

2019-03-07 14:59:48
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

2019-03-06 12:27:44
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Ekologii i Ochrony Środowiska.

2019-03-06 10:24:12
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza MiG Szamotuły o wydanej decyzji o braku konieczności przeprowadzenia ooś, WOŚ.6220.19.2018

2019-03-05 12:10:57
Dyżury radnych Miasta i Gminy Szamotuły - marzec 2019 r.

2019-03-04 11:56:14
I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat.

2019-02-25 13:06:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

o terminie składania wniosków o udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

2019-02-21 15:20:53
Petycja

2019-02-21 11:57:58
Ogłoszenie o naborze

na stanowisko podinspektora do Wydziału Podatków i Opłat

2019-01-30 14:40:58
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

o akcji bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów

2019-01-29 14:02:42
PETYCJA

2019-01-24 14:45:11
PETYCJA

2019-01-24 14:43:41
Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły

Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły

2019-01-24 09:46:55
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zarządza przyznać dotacje na realizację zadań publicznych w 2019 r. podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły nr 42/VIII/2019  z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.

2019-01-16 13:23:04
Zarządzenie nr 28/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W obszarze C. ochrony środowiska przyrodniczego i opieki  nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt.

2018-12-28 10:44:21
Zarządzenie nr 30/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W  obszarze B. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej osób dorosłych, starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego.

2018-12-28 10:42:36