Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania i wystąpieniu po opinię w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do sprawy WOŚ.6220.2.2019

2019-03-12 13:26:43
Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach - budowa linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska

2019-03-12 10:49:58
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz skarbu państwa na cele inwestycji kolejowej

2019-03-12 10:41:59
Petycja

2019-03-08 12:30:26
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza MiG Szamotuły o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwaurnkowaniach oraz wystąpieniu po opinie, WOŚ.6220.1.2019

2019-03-07 14:59:48
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

2019-03-06 12:27:44
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Ekologii i Ochrony Środowiska.

2019-03-06 10:24:12
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza MiG Szamotuły o wydanej decyzji o braku konieczności przeprowadzenia ooś, WOŚ.6220.19.2018

2019-03-05 12:10:57
Dyżury radnych Miasta i Gminy Szamotuły - marzec 2019 r.

2019-03-04 11:56:14
I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat.

2019-02-25 13:06:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

o terminie składania wniosków o udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

2019-02-21 15:20:53
Petycja

2019-02-21 11:57:58
Ogłoszenie o naborze

na stanowisko podinspektora do Wydziału Podatków i Opłat

2019-01-30 14:40:58
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY

o akcji bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów

2019-01-29 14:02:42
PETYCJA

2019-01-24 14:45:11
PETYCJA

2019-01-24 14:43:41
Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły

Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły

2019-01-24 09:46:55
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zarządza przyznać dotacje na realizację zadań publicznych w 2019 r. podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły nr 42/VIII/2019  z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.

2019-01-16 13:23:04
Zarządzenie nr 28/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W obszarze C. ochrony środowiska przyrodniczego i opieki  nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt.

2018-12-28 10:44:21
Zarządzenie nr 30/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W  obszarze B. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej osób dorosłych, starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego.

2018-12-28 10:42:36
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W obszarze A. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących na okres przekraczający rok budżetowy.

2018-12-28 10:34:38
Petycja-budowa sygnalizacji świetlnej oraz barierek ochronnych w msc. Lipnica

2018-12-24 09:55:04
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: E. profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i opieki nad osobami dotkniętymi utratą zdrowia w formie wsparcia lub powierzenia.

2018-11-29 11:26:29
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: D. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej w formie wsparcia lub powierzenia.

2018-11-29 11:24:36
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: C. turystyki i wypoczynku w formie wsparcia lub powierzenia.

2018-11-29 11:16:16
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: B. kultury fizycznej w formie wsparcia lub powierzenia

2018-11-29 11:12:29
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: A. Oświaty i kultury w formie wsparcia lub powierzenia.

2018-11-29 11:03:23
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 28.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020

W obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i opieki  nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt.

2018-11-28 14:41:46
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 28.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020

W  obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej osób dorosłych, starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego.

2018-11-28 14:39:29
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020

W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących.

2018-11-28 14:11:15
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii - zasady bioasekuracji (dotyczy zagrożenia ASF)

2018-11-23 13:55:19
Petycja - elektronizacja urzędów

2018-11-22 09:34:23
INFORMACJA

Szkolenie dla przedsiębiorców

2018-11-08 14:08:20
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

dotyczące zgłoszeń wytruć i podtruć pszczół w wyniku niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów chemicznych

2018-11-02 11:57:03
Wpłynęła 1 oferta w trybie małych zleceń

2018-10-23 14:15:28
Ogłoszenie konsultacji

 

 

2018-10-23 14:09:40
Obwieszczenie Wojewody Wielkoposkiego

zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

2018-10-10 15:30:29
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły informuje, że dnia 26.09.2018 r. wpłynęła 1 oferta w trybie małych zleceń art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofereta w załączeniu.

 Oferta Fundacji Varietae pt. "Młodzi w działaniu. Rozwój kompetencji wolontariuszy".

2018-10-01 09:47:08
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Chrońmy pszczoły!

2018-09-25 13:13:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Szamotuły

2018-09-25 13:13:22