Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PETYCJA

2019-01-24 14:45:11
PETYCJA

2019-01-24 14:43:41
Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły

Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły

2019-01-24 09:46:55
Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły na spotkanie informacyjne o zanieczyszczeniu powietrza

2019-01-18 08:37:46
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

o polowaniach zbiorowych na dziki

2019-01-17 09:53:41
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zarządza przyznać dotacje na realizację zadań publicznych w 2019 r. podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły nr 42/VIII/2019  z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.

2019-01-16 13:23:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

o polowaniach zbiorowych na dziki

2019-01-16 11:22:36
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: kierownika Wydziału Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej

2019-01-11 15:23:42
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: młodszego referenta w Wydziale Promocji, Komunikacji i Współpracy Zagranicznej.

2019-01-11 15:19:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wydaniu decyzji znak WN.6730.327.2018

2019-01-09 09:02:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

o polowaniach zbiorowych na dziki

2019-01-07 13:19:29
INFORMACJA

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.

2019-01-02 15:05:23
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

2018-12-28 12:28:35
Dyżury radnych Miasta i Gminy Szamotuły

2018-12-28 12:28:04
Zarządzenie nr 28/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W obszarze C. ochrony środowiska przyrodniczego i opieki  nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt.

2018-12-28 10:44:21
Zarządzenie nr 30/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W  obszarze B. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej osób dorosłych, starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego.

2018-12-28 10:42:36
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020.

W obszarze A. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących na okres przekraczający rok budżetowy.

2018-12-28 10:34:38
Petycja-budowa sygnalizacji świetlnej oraz barierek ochronnych w msc. Lipnica

2018-12-24 09:55:04
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: E. profilaktyki i ochrony zdrowia, integracji i opieki nad osobami dotkniętymi utratą zdrowia w formie wsparcia lub powierzenia.

2018-11-29 11:26:29
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: D. pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej w formie wsparcia lub powierzenia.

2018-11-29 11:24:36
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: C. turystyki i wypoczynku w formie wsparcia lub powierzenia.

2018-11-29 11:16:16
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: B. kultury fizycznej w formie wsparcia lub powierzenia

2018-11-29 11:12:29
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 29.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 r. w obszarze: A. Oświaty i kultury w formie wsparcia lub powierzenia.

2018-11-29 11:03:23
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 28.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020

W obszarze ochrony środowiska przyrodniczego i opieki  nad zwierzętami, w tym prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt.

2018-11-28 14:41:46
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły z dniem 28.11.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020

W  obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej osób dorosłych, starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego.

2018-11-28 14:39:29
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w latach 2019-2020

W obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i integracji społecznej, dotyczącego wspierania osób potrzebujących poprzez bezpośrednią rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących.

2018-11-28 14:11:15
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii - zasady bioasekuracji (dotyczy zagrożenia ASF)

2018-11-23 13:55:19
Petycja - elektronizacja urzędów

2018-11-22 09:34:23
INFORMACJA

Szkolenie dla przedsiębiorców

2018-11-08 14:08:20
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

dotyczące zgłoszeń wytruć i podtruć pszczół w wyniku niewłaściwie przeprowadzonych zabiegów chemicznych

2018-11-02 11:57:03
Wpłynęła 1 oferta w trybie małych zleceń

2018-10-23 14:15:28
Ogłoszenie konsultacji

 

 

2018-10-23 14:09:40
Obwieszczenie Wojewody Wielkoposkiego

zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

2018-10-10 15:30:29
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły informuje, że dnia 26.09.2018 r. wpłynęła 1 oferta w trybie małych zleceń art.19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofereta w załączeniu.

 Oferta Fundacji Varietae pt. "Młodzi w działaniu. Rozwój kompetencji wolontariuszy".

2018-10-01 09:47:08
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Chrońmy pszczoły!

2018-09-25 13:13:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Gminy Szamotuły

2018-09-25 13:13:22
Informacja na temat Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach

poniżej skan broszury

więcej informacji w poniższym linku

https://www.agroshow.eu/agroshow/

2018-09-25 13:12:10
INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU O OGŁOSZONYM NABORZE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

informacja o ogłoszonym naborze

 

więcej informacji

2018-09-25 12:36:34
INFORMACJA

2018-09-05 11:51:12
Ogłoszenie

2018-08-27 11:58:27
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o wydanej decyzji środowiskowej o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ, dotyczy sprawy WOŚ.6220.19.2017

2018-08-27 07:43:03
Ogłoszenie o sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

2018-08-07 08:57:41
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Baborowie

2018-07-18 09:44:42
Oferta w trybie małych zleceń

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły informuje, że  wpłynęła 1 oferta w trybie małych zleceń  art. 19a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta w załączeniu.

2018-07-09 09:34:24
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

2018-06-22 08:03:18
ZAPYTANIE OFERTOWE

 Miasto i Gmina Szamotuły zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie: " Wykonanie remontów placów zabaw  na terenie Miasta i Gminy Szamotuły zgodnie z załączonymi protokołami przeglądu stanu technicznego obiektów"

2018-06-20 10:15:36
Zarządzenie nr 618/VII/2018

w sprawie ogłoszenia o teminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

2018-06-13 09:59:44
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Otorowie

2018-05-29 14:10:40
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyborowie

2018-05-29 14:09:29
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-05-22 14:16:53