Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VII/28/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 21 lutego 2011 r.

 w sprawie zniesienia współwłasności.
2011-03-21 08:52:46
Uchwała Nr VII/38/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 21 lutego 2011 r.

 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2011-03-03 13:06:06
Uchwała Nr VII/37/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 21 lutego 2011 r.

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
2011-03-03 13:03:52
Uchwała Nr VII/36/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 21 lutego 2011 r.

 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2011 - 2022.
2011-03-03 13:00:48
Uchwała Nr VII/35/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 21 lutego 2011 r.

 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2011 r.
2011-03-03 12:58:43
Uchwała Nr VII/34/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 21 lutego 2011 r.

 w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok 2011.
2011-03-03 12:56:44
Uchwała Nr VII/33/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 21 lutego 2011 r.

 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szamotułach.
2011-03-03 12:54:51
Uchwała Nr VII/32/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 21 lutego 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/357/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Baborówko" oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Szamotuły a Powiatem Szamotulskim zmienionej Uchwałą Nr LII/615/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.
2011-03-03 12:51:01
Uchwała Nr VII/31/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 21 lutego 2011 r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
2011-03-03 12:49:43
Uchwała Nr VII/30/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 21 lutego 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.
2011-03-03 12:48:19