Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 marca 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2011-03-21 08:55:09
Uchwała nr VIII/44/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.
2011-03-09 08:24:08
Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 7 marca 2011 r.

 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone do niniejszej uchwały.
2011-03-09 08:22:06
Uchwała nr VIII/42/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 7 marca 2011 r.

 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Kępa.
2011-03-09 08:20:53
Uchwała nr VIII/40/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 7 marca 2011 r.

 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Myszkowo.
2011-03-09 08:16:06
Uchwała nr VIII/39/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 7 marca 2011 r.

 w sprawie uznania za niezasadną skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.
2011-03-09 08:14:28