Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2018-12-21 12:04:01
Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2018-12-21 12:02:48
Wniosek o dotację celową na zadanie polegające na usunięciu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Szamotuły

2018-12-21 12:00:48
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-08-02 11:18:07
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI - DOTYCZY WNIOSKU O SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO

2018-06-26 13:26:42
WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO

2018-06-26 13:23:52
UCHWAŁA Nr XLIX/501/2018 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze

2018-06-21 08:10:29
Wniosek o dotację celową na proekologiczne urządzenia grzewcze

2018-06-21 08:10:27
Formularz rozliczenia dotacji celowej na proekologiczne urządzenia grzewcze

2018-06-21 08:10:25
Zgłoszenie szkód łowieckich

2018-04-20 10:24:13