Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIX/209/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 stycznia 2012 r.

 w sprawie ustalenia miejsc nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w Mieście i Gminie Szamotuły.
2012-02-08 10:33:14
Uchwała nr XIX/208/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 stycznia 2012 r.

 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego dla realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012-02-08 10:30:42
Uchwała nr XIX/207/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 stycznia 2012 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LII/605/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na okres przekraczający rok budżetowy.
2012-02-08 10:28:35
Uchwała nr XIX/206/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 stycznia 2012 r.

 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Granicznej w Szczuczynie.
2012-02-08 10:25:42
Uchwała nr XIX/205/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 stycznia 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012-02-08 10:21:28
Uchwała nr XIX/204/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 stycznia 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2012-02-08 10:19:38
Uchwała nr XIX/203/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 stycznia 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2012-02-08 10:18:46
Uchwała nr XIX/202/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 stycznia 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2012-02-08 10:17:51
Uchwała nr XIX/201/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 stycznia 2012 r.

 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
2012-02-08 10:16:48
Uchwała nr XIX/200/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 stycznia 2012 r.

 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szamotuły na lata 2012 - 2016.
2012-02-08 10:14:56