Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXI/246/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 marca 2012 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług komunikacji w rejonie ulicy F. Nowowiejskiego w Szamotułach.
2012-04-04 12:37:23
Uchwała nr XXI/245/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 marca 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.
2012-04-04 12:36:30
Uchwała nr XXI/244/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 marca 2012 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/200/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szamotuły na lata 2012 - 2016.
2012-04-04 12:34:50
Uchwała nr XXI/243/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 marca 2012 r.

 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w drodze przetargu.
2012-04-04 12:33:48
Uchwała nr XXI/242/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 marca 2012 r.

 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2012-04-04 12:32:39
Uchwała nr XXI/241/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 marca 2012 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu  wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Szamotuły.
2012-04-04 12:30:35
Uchwała nr XXI/240/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 marca 2012 r.

 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu".
2012-04-04 12:28:23
Uchwała nr XXI/239/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 marca 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.
2012-04-04 12:12:51
Uchwała nr XXI/238/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 marca 2012 r.

 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/192/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2012 - 2023.
2012-04-04 12:11:07
Uchwała nr XXI/237/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 marca 2012 r.

 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/191/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2012 r.
2012-04-04 12:06:26