Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała IX/52/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 11 kwietnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/120/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011-04-28 15:08:06
Uchwała IX/51/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 11 kwietnia 2011 r.

 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011-04-28 15:06:03
Uchwała IX/50/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 11 kwietnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LII/613/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011-04-28 15:01:22
Uchwała IX/49/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 11 kwietnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VII/35/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamaotuły na 2011 r.
2011-04-28 14:49:48
Uchwała IX/48/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 11 kwietnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LII/627/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
2011-04-28 14:47:18
Uchwała IX/47/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 11 kwietnia 2011 r.

 w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.
2011-04-28 14:37:39
Uchwała IX/46/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 11 kwietnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.
2011-04-28 14:36:36
Uchwała IX/45/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 11 kwietnia 2011 r.

 w sprawie uznania za zasadną skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.
2011-04-28 14:29:09