Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XI/68/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 13 czerwca 2011 r.

 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szamotuły.
2011-06-27 12:04:10
Uchwała nr XI/67/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 13 czerwca 2011 r.

 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Szamotuły.
2011-06-27 12:02:24
Uchwała nr XI/66/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 13 czerwca 2011 r.

 w sprawie prawa pierwokupu przez Gminę Szamotuły nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lipnica.
2011-06-27 11:57:26
Uchwała nr XI/65/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 13 czerwca 2011 r.

 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III z terenu Miasta i Gminy Szamotuły" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2011-06-27 11:53:51
Uchwała nr XI/64/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 13 czerwca 2011 r.

 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
2011-06-27 11:52:14
Uchwała nr XI/63/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 13 czerwca 2011 r.

 w sprawie uznania za niezasadną skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.
2011-06-27 11:49:26
Uchwała nr XI/62/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 13 czerwca 2011 r.

 w sprawie uznania za niezasadną skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.
2011-06-27 11:47:43
Uchwała nr XI/61/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 13 czerwca 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu  Miasta i Gminy Szamotuły na 2011 r.
2011-06-27 11:44:13
Uchwała XI/60/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 13 czerwca 2011 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu za 2010 r.
2011-06-27 08:30:36
Uchwała XI/59/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 13 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szamotuły za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy  Szamotuły za 2010 ro.
2011-06-27 08:25:33