Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XII/98/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 1 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
2011-08-16 11:17:47
Uchwała nr XII/97/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 1 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.
2011-08-16 11:17:01
Uchwała nr XII/96/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 1 sierpnia 2011 r.

 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szamotuły.
2011-08-16 11:15:27
Uchwała nr XII/95/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 1 sierpnia 2011 r.

 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Szamotuły.
2011-08-16 11:13:51
Uchwała nr XII/94/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 1 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
2011-08-16 11:12:54
Uchwała nr XII/93/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 1 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Koźle.
2011-08-16 11:11:42
Uchwała nr XII/92/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 1 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego , nieograniczonego nieruchomości gruntowych , niezabudowanych położonych przy ul. Skrajnej w Szamotułach.
2011-08-16 11:08:49
Uchwała nr XII/91/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 1 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2011-08-16 11:07:50
Uchwała nr XII/90/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 1 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2011-08-16 11:06:44
Uchwała nr XII/89/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 1 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2011-08-16 11:05:41