Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIII/105/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 29 sierpnia 2011 r.

 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpisanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011-09-01 14:27:48
Uchwała nr XIII/104/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 29 sierpnia 2011 r.

 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2011-09-01 14:26:32
Uchwała nr XIII/103/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 29 sierpnia 2011 r.

 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2011-09-01 14:25:04
Uchwała nr XIII/102/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 29 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XII/71/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2011-09-01 14:23:33
Uchwała nr XIII/101/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 29 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr VII/36/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2011 - 2022.
2011-09-01 14:21:24
Uchwała nr XIII/100/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 29 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2011 r.
2011-09-01 14:18:18
Uchwała nr XIII/99/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 29 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/258/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na okres przekraczający rok budżetowy.
2011-09-01 14:12:56