Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIV/128/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 września 2011 r.

 w sprawie nadania nazw drogom położonym we wsi Śmiłowo.
2011-10-18 08:44:49
Uchwała nr XIV/127/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 września 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Szamotuły.
2011-10-18 08:43:28
Uchwała nr XIV/126/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 września 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Szamotuły.
2011-10-18 08:41:58
Uchwała nr XIV/125/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 września 2011 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Szamotulskiej i Świerkowej oraz rzeki Samy w Szczuczynie.
2011-10-18 08:40:01
Uchwała nr XIV/124/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 września 2011 r.

 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych i usługowych we wsi Kąsinowo, gmina Szamotuły.
2011-10-18 08:38:25
Uchwała nr XIV/123/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 września 2011 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Przecław i Przecławek, gmina Szamotuły.
2011-10-18 08:37:01
Uchwała nr XIV/122/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 września 2011 r.

 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011-10-18 08:34:37
Uchwała nr XIV/121/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 września 2011 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpisanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011-10-18 08:32:54
Uchwała nr XIV/120/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 września 2011 r.

 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szamotułach.
2011-10-18 08:32:00
Uchwała nr XIV/119/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 26 września 2011 r.

 w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu.
2011-10-18 08:30:48