Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XV/141/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 24 października 2011 r.

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2012 r.
2011-11-03 09:27:48
Uchwała nr XV/140/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 24 października 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie linii kolejowej.
2011-11-03 09:06:36
Uchwała nr XV/139/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 24 października 2011 r.

 w sprawie opłaty targowej.
2011-11-03 09:05:33
Uchwała nr XV/138/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 24 października 2011 r.

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/121/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego z opłaty od posiadania psów.
2011-11-03 09:03:58
Uchwała nr XV/137/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 24 października 2011 r.

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/120/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotuły  z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011-11-03 09:02:22
Uchwała nr XV/136/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 24 października 2011 r.

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011-11-03 09:01:26
Uchwała nr XV/135/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 24 października 2011 r.

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/161/2004 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.
2011-11-03 08:58:03
Uchwała nr XV/134/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 24 października 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr L/566/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Szamotuły - Piotrkówko na długości ok. 4,1 km" oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Szamotuły a Powiatem Szamotulskim.
2011-11-03 08:55:30
Uchwała nr XV/133/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 24 października 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2011 r.
2011-11-03 08:51:42
Uchwała nr XV/132/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 24 października 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/357/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły - Baborówko" oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Miastem i Gminą Szamotuły a Powiatem Szamotulskim zmienionej Uchwałą Nr LII/615/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. i Uchwałą Nr VII/32/11 z dnia 21 lutego 2011 r.
2011-11-03 08:48:42