Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVIII/192/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2011 r.

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2012 - 2023.
2012-01-10 14:15:23
Uchwała nr XVIII/191/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2011 r.

 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2012 r.
2012-01-10 14:09:15
Uchwała nr XVIII/190/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LII/613/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
2012-01-10 14:05:07
Uchwała nr XVIII/189/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/122/07 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej Uchwałą Nr XXIX/280/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 r.
2012-01-10 14:02:39
Uchwała nr XVIII/188/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2011 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/36/07 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012-01-10 13:58:48
Uchwała nr XVIII/187/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2011 r.

 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szamotuły na lata 2011 - 2016.
2012-01-10 13:56:22
Uchwała nr XVIII/186/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2011 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr  LI/610/10  Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 r. w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2015.
2012-01-10 13:53:53
Uchwała nr XVIII/185/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2011 r.

 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Szamotułach.
2012-01-10 13:52:37
Uchwała nr XVIII/184/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012-01-10 13:50:51
Uchwała nr XVIII/183/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2011 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2012-01-10 13:49:36