URZĄD MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY 

 
 

Miasto i Gmina Szamotuły
ul. Dworcowa 26
64-500 Szamotuły

Telefon : +48 612 927 501 (centrala)

• +48 612 927 500 – SEKRETARIAT BURMISTRZA: BURMISTRZ Włodzimierz Kaczmarek /ZASTĘPCA BURMISTRZA Dariusz Wachowiak
• +48 612 927 550 – SKARBNIK MIASTA I GMINY Alicja Kałużyńska
• +48 612 927 506 – SEKRETARZ MIASTA I GMINY Karol Hartwich

Fax : +48 612 920 072
Email : umig@szamotuly.pl
Adresy stron internetowych : http://www.szamotuly.pl / http://www.bip.szamotuly.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza E-PUAP (skrytka /hl1bkt0231/SkrytkaESP)

 

Informacja o czasie pracy Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły


Urząd Miasta i Gminy Szamotuły jest czynny w następujących godzinach:
• w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00
• we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

Przyjmowanie interesantów


Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Burmistrza w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 13.00. Zastępca Burmistrza przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 1300 do 1600. W razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza obywatele przyjmowani są przez Sekretarza Miasta i Gminy. Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z przepisami KPA i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U. Nr 5, poz. 46)

 

Liczba odwiedzin : 7788
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Karol Hartwich
Czas wytworzenia: 2014-09-23 17:39:23
Czas publikacji: 2017-03-03 14:44:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak