INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ 

            Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001 r.) nakłada na administracje publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2002 r.) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: www.bip.szamotuly.pl i można do niego zajrzeć także ze strony WWW naszego samorządu, po naciśnięciu na przycisk .
Informacja publiczna dotycząca naszego samorządu została podzielona na następujące kategorie główne:
-    Statut Miasta i Gminy
-    Uchwały Rady
-    Z prac Rady Miasta i Gminy
-    Stanowienie aktów publicznoprawnych
-    Dokumentacja z przebiegu oraz efektów kontroli
-    Władze samorządowe
-    Struktura Urzędu
-    Jednostki Organizacyjne
-    Samorządowe instytucje kultury
-    Majątek Gminy
-    Rejestry, ewidencje, archiwa
-    Sprawy załatwiane w Urzędzie
-    Elektroniczna Skrzynka Podawcza
-    Podatki i opłaty lokalne
-    Przetargi
-    Ogłoszenia
-    Oświadczenia majątkowe
-    Dostęp do innych informacji publicznych
-    Podmioty reprezentujące skarb państwa
-    Kontakt
-    Rejestr zmian
-    Instrukcja korzystania z BIP
-    Nasza strona
-    Najczęściej odwiedzane
-    Redakcja
-    Mapa serwisu
Każda z nich została uszczegółowiona - czytelne, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym. Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym (ze względu na ogromną ilość informacji) menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu.
Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.
Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym i to z kilku powodów.
Po pierwsze - BIP jest aktualnie tworzony; wprowadzenie tak wielkiej ilości informacji wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu - jest ona i będzie nadal wprowadzana.
Po drugie natomiast, niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać po naciśnięciu przycisku: "Dostęp do innych informacji publicznych".
Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.
Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania.
Chętnie poznamy Państwa opinie na temat korzystania z informacji w nim zawartych - wszelkie uwagi, czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu:
bip.redakcja@szamotuly.pl
 


Liczba odwiedzin : 4394
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-06-30 16:56:17
Czas publikacji: 2003-06-30 16:56:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak