Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o wyniku postępowania

 

Pamiątkowo,16.12.2011r

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Nr 1/2011

Informacja o wyniku postępowania

o  udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego.

                         

                          Zespół Szkół w Pamiątkowie zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 ze zm.)  informuje, że rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnego z polską normą PN-C96024:2001 (lub normą równoważną) na olej opałowy L1 w ilości 24m3 +/- (plus/minus) 20%.

 

Najkorzystniejsza oferta : oferta nr 2

 

MAC-BENZ s.j.

ul.Lipowa

64-500 Szamotuły

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Cena 4.022,93 PLN/brutto/m3

100pkt x 4 = 400,00 pkt

 

 

 

Komisja uczestniczyła w składzie 4 osobowym.

Od każdego członka komisji przetargowej oferta nr 2 otrzymała po 100 pkt co dało ogólną ilość 400 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: - wybrano ofertę nr 2 – oferta najtańsza, spełniająca wymagania zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 ze zm.)

 

Pozostałe oferty:

Oferta nr 1                   

PHUP KADIX

Ul.Generała Sikorskiego 37

64-400 Międzychód

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

·         Cena 100% (100 pkt),

Cena 4.035,58 PLN brutto

 

 

Komisja uczestniczyła w składzie 4 osobowym.

Od każdego członka komisji przetargowej oferta nr 1 otrzymała po 99,68 pkt co dało ogólną ilość 398,72 pkt.

 

 

 

2011-12-19 10:17:17
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

 

2011-12-09 07:58:07
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Otorowo,07.12.2011r

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Nr 1/2011

Informacja o wyniku postępowania

o  udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego.

                         

                          Zespół Szkół w Otorowie zgodnie z art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 ze zm.)  informuje, że rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnego z polską normą PN-C96024:2001 (lub normą równoważną) na olej opałowy L1 w ilości 39m3 +/- (plus/minus) 20%.

 

Najkorzystniejsza oferta : oferta nr 2

 

MAC-BENZ s.j.

ul.Lipowa

64-500 Szamotuły

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Cena 3.998,73 PLN/brutto/m3

100pkt x 4 = 400,00 pkt

 

 

 

Komisja uczestniczyła w składzie 4 osobowym.

Od każdego członka komisji przetargowej oferta nr 2 otrzymała po 100 pkt co dało ogólną ilość 400 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru: - wybrano ofertę nr 2 – oferta najtańsza, spełniająca wymagania zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 ze zm.)

 

Pozostałe oferty:

Oferta nr 1                   

Petrol Hawen s.j

ul.Dąbrowskiego 8

64-920 Piła

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

·         Cena 100% (100 pkt),

Cena 4.023,00 PLN brutto

 

na podstawie  art.24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych wykonawca został wykluczony z dalszego postępowania, a złożoną ofertę zamawiający uznał za odrzuconą, gdyż nie uzupełniono oferty zgodnie z  wezwaniem do jej uzupełnienia.

 

 

 

2011-12-08 11:35:54
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

                                                                                              Szamotuły, dnia 4 listopada 2011 r.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

1.      Nazwa zamawiającego:

 

             Szkoła Podstawowa nr 3

             ul. Szczuczyńska 5

             64 – 500 Szamotuły

 

Osoba prowadząca sprawę: p. Karol Ignasiński

        

2.      Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

         „Dobudowę platformy dla niepełnosprawnych przy budynku

          Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach ul,. Szczuczyńska 5.”

przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego

 

3.      Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone:

 

-          na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach

-          na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy

-          w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

4.      Liczba złożonych ofert: 2

 

5.      Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0

 

6.      Kryteria wyboru ofert: cena 100%

 

7.      Wybrano następującą ofertę:

 

nr oferty: 2

 nazwa firmy:  P.P.H.U. „MAREX”

     ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY

     Miejscowość: 60-185 Skórzewo k. Poznania

     - ulica: Wiśniowa 45

 

8.      Cena oferty wynosi brutto: 147. 380, 22 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagane warunki. Jest najkorzystniejsza w ocenie punktowej. Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie przekracza kwoty jaką szkoła może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Umowa zostanie zawarta w terminie, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

9.      Postępowanie unieważniono:-


 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres firmy

 

Cena

(brutto)

Liczba punktów w kryterium

cena 100 %

 

Razem

1.

WIWRA W.PILAWA

ul. Niedziałkowskiego 8c, 80- 299 Gdańsk

155.888, 31

 

94,23%

 

94,23%

2.

P.P.H.U. „MAREX”

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY

ul. Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo k. Poznania

147.380, 22

 

100%

 

100%

 

 

 

                                                                                                              …………………………………………….

                                                                                                                                             podpis

2011-11-04 14:48:26
przetarg nieograniczony na budowę platformy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach

przetarg nieograniczony na budowę platformy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach
2011-10-19 10:12:35
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SZAMOTUŁACH

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1.      Nazwa zamawiającego:

 

             Szkoła Podstawowa nr 3

             ul. Szczuczyńska 5

             64 – 500 Szamotuły

 

Osoba prowadząca sprawę: p. Karol Ignasiński

        

2.      Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

         „Dobudowę platformy dla niepełnosprawnych przy budynku

          Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach ul,. Szczuczyńska 5.”

przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego

 

3.      Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone:

 

-          na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach

-          na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy

-          w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

4.      Liczba złożonych ofert: 2

 

5.      Liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: - 2

- Firma Handlowa „ARTMED”

   J.Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna

   ul. Św. Antoniego 18 lok.3

   97-200 Tomaszów Mazowiecki

   Cena oferty wynosi - 167 296,91 zł.

 

- RS TECHNIKA Ireneusz Rafalik

   Kalinowo 86

   07-300 Ostrów Mazowiecka

   Cena oferty wynosi  - 158 414,52 zł.

  

6.      Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust. 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

                                                                                  ………………………………

  

Szamotuły, 17.10.2011 r.

 

2011-10-17 16:06:38
INFORMACJA dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę platformy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach

INFORMACJA dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę platformy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach
2011-10-11 09:08:23
Ogłoszenie o wyniku postępowania na opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Pamiątkowie

Ogłoszenie o wyniku postępowania na opracowanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Pamiątkowie
2011-10-05 13:21:14
przetarg nieograniczony na budowę platformy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach

przetarg nieograniczony na budowę platformy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach
2011-09-30 14:25:31