Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2011-11-23 09:18:42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
2011-11-03 13:27:30
II PRZETARG NA REMONT POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ "WACŁAW'

OGŁOSZENIE

Szamotuły: PN 2/11 REMONT POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ WACŁAW

Numer ogłoszenia: 324358

data zamieszczenia: 07.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ "WACŁAW"

 


 

2011-10-07 11:27:36
ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ „WACŁAW”

 

ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ „WACŁAW”<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane remont pomieszczeń hali sportowej „Wacław” nr sprawy PN 1/11

 

W związku z otrzymanym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 87, poz. 484) przekazujemy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane remont pomieszczeń hali sportowej „Wacław”
2011-09-30 13:33:49
Remont pomieszczeń hali sportowej "Wacław"

Szamotuły: PN 1/11 REMONT POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ WACŁAW
Numer ogłoszenia: 297290 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont pomieszczeń hali sportowej Wacław
2011-09-20 15:08:40