Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXII/257/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 kwietnia 2012 r.

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.
2012-04-30 11:02:52
Uchwała nr XXII/256/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 kwietnia 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego, nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Rudnik.
2012-04-30 11:01:34
Uchwała nr XXII/255/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 kwietnia 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego , nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Lipnica.
2012-04-30 10:59:52
Uchwała nr XXII/254/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 kwietnia 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego, ograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w Lulinku.
2012-04-30 10:58:38
Uchwała nr XXII/253/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 kwietnia 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Lulinku.
2012-04-30 10:56:55
Uchwała nr XXII/252/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 kwietnia 2012 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/187/11 Rady Miasta i Gminy Szmaotuły z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szamotuły na lata 2011 - 2016.
2012-04-30 10:47:43
Uchwała nr XXII/251/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 kwietnia 2012 r.

 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą  Oborniki a Miastem i Gminą Szamotuły w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2012-04-30 10:46:07
Uchwała nr XXII/250/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 kwietnia 2012 r.

 w sprawie zmiany iuchwały Nr XXIII/202/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Szamotuły.
2012-04-30 10:40:52
Uchwała nr XXII/249/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 kwietnia 2012 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/192/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2012 - 2023.
2012-04-30 10:39:18
Uchwała nr XXII/248/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 kwietnia 2012 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/191/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2012 r.
2012-04-30 10:23:24