Informacja - Bruneck 

 

 

INFORMACJA

o wyniku III przetargu ustnego, nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Szamotułach, przy ulicy Bruneck stanowiących własność Gminy Szamotuły 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły informuje, że w dniu 28 września 2018 r. o godzinie 9:00 w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, przy ulicy Dworcowej 26 w Szamotułach odbył się III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Szamotułach, przy ulicy Bruneck, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

Przedmiot przetargu:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki w m2

KW

Cena wywoławcza:

Wysokość wadium:

1

3996/8 i 4001/10

2184

PO1A/00012948/3

PO1A/00018674/3

164 000,00 zł

32 800,00 zł

2

4001/7

1905

PO1A/00018674

121 000,00 zł

24 200,00 zł

3

3996/10 i 4001/8

2022

PO1A/00012948/3

PO1A/00018674/3

128 000,00

25 600,00

Zgodnie ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów usług rzemiosła z prawem budowy budynku mieszkalnego w Szamotułach w rejonie ul. Sportowej zatwierdzonym Uchwałą NR XXII/203/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 sierpnia 2000r. (Dz.Urzęd.Woj.Wielkopolskiego nr 64, poz. 862 z 29 września 2000r.) działki położone na gruntach miasta Szamotuły oznaczone numerami geodezyjnymi powyżej opisanymi, są położone na terenach zabudowy rzemieślniczej z prawem budowy budynku mieszkalnego o symbolach 1 UR/M i 3 UR/M.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg miejski i gaz.

Do udziału w przetargu nie przystąpiła żadna osoba fizyczna ani podmiot posiadający osobowość prawną.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - w wyniku przeprowadzonego przetargu nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.

 

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, parter (tablica ogłoszeń) oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu: www.bip.szamotuly.pl

 

Szamotuły, dnia 28 września 2018 r.

 


Liczba odwiedzin : 779
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Kamila Jasińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Jasińska Kamila
Czas wytworzenia: 2018-10-01 15:45:41
Czas publikacji: 2018-10-01 15:46:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak