Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXIII/266/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 maja 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamotuły położonych przy ul. Błękitnej w Szamotułach.
2012-05-30 15:33:26
Uchwała nr XXIII/265/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 maja 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na reorganizację przedsiębiorstwa spółki komunalnej poprzez zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
2012-05-30 15:31:56
Uchwała nr XXIII/264/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 maja 2012 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr LI/606/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający rok budżetowy.
2012-05-30 15:29:44
Uchwała nr XXIII/263/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 maja 2012 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/176/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 19 grudnia 2011 r.  w sprawie Miejsko - Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
2012-05-30 15:28:05
Uchwała nr XXIII/262/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 maja 2012 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/240/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Szamotuły do realizacji projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu".
2012-05-30 15:26:19
Uchwała nr XXIII/261/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 maja 2012 r.

 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i Gminy Szamotuły.
2012-05-30 15:24:01
Uchwała nr XXIII/260/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 maja 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Krzeszkowice.
2012-05-30 15:22:30
Uchwała nr XXIII/259/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 maja 2012 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/192/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28  grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2012 - 2023.
2012-05-30 15:20:12
Uchwała nr XXIII/258/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 maja 2012 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/191/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2012 rok.
2012-05-30 15:17:59