Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXIV/285/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 18 czerwca 2012 r.

 w sprawie nadania imienia Stanisława Kurowskiego stadionowi sportowemu położonemu przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach.
2012-06-27 09:34:23
Uchwała nr XXIV/284/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 18 czerwca 2012 r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Pamiątkowo.
2012-06-27 09:29:33
Uchwała nr XXIV/283/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 18 czerwca 2012 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla dz. 605/1, 605/2, 606, 770 i 769/1 położonych na gruntach wsi Pamiątkowo.
2012-06-27 09:24:06
Uchwała nr XXIV/282/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 18 czerwca 2012 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przecław.
2012-06-27 09:21:22
Uchwała nr XXIV/281/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 18 czerwca 2012 r.

 w sprawie studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły ze zmianą obejmującą teren położony w  miejscowości Pamiątkowo.
2012-06-27 09:06:54
Uchwała nr XXIV/280/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 18 czerwca 2012 r.

 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w miejscowości Przecław.
2012-06-27 08:49:18
Uchwała nr XXIV/279/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 18 czerwca 2012 r.

 w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Śmiłowo na lata 2010 - 2017".
2012-06-27 08:46:36
Uchwała nr XXIV/278/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 18 czerwca 2012 r.

 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Przyborówko na lata 2012 - 2019".
2012-06-27 08:42:02
Uchwała nr XXIV/277/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 18 czerwca 2012 r.

 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gąsawach.
2012-06-27 08:40:46
Uchwała nr XXIV/276/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 18 czerwca 2012 r.

 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mutowie.
2012-06-27 08:39:53