Projekt budżetu UMiG na 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnegi i prognozą długu 

 
Projekt budżetu UMiG na 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnegi i prognozą długu 

I. Budżet na 2010  rok - projekt uchwały z załącznikami

1. Zarządzenie Nr 123 V 2009 z dnia 20 listopada 2009 roku
2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2010
3. Dochody
4. Wydatki
5. Dochody i wydatki związane zadania zlecone
6. Wykaz wydatków majątkowych
7. Wydatki jednostek pomocniczych
8. Przychody i rozchody budżetu
9. Kwota i zakres dotacji przedmiotowej
10. Wykaz gminnych instytucji kultury
11. Pozostałe dotacje - zadania własne
12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego CIS
13. Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW
14. Dochody i wydatki GPPiRPA
15. Limity wydatków na zadania wieloletnie 2010 - 2012 WPI
16. Część opisowa do uchwały

II. Mienie komunalne

1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30-09-2009
2. Wartość i powierzchnia gruntów gminnych
3. Zestawienie mienia komunalnego według danych z ewidencji gruntów 30-09-08
4. Zestawienie mienia komunalnego według danych z ewidencji gruntów 30-09-09
5. Informacja dodatkowa

III. Prognoza długu

1. Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31-12-09 roku
2. Ustalenie planowanej kwoty zadłużenia Miasta i Gminy na dzień 31-12-2010
3. Przewidywane obciążenie z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW
4. Przewidywane obciążenie budżetu z tytułu spłat rat kapitalowych
5. Przewidywane obciążenie budżetu z tytułu spłat rat odsetkowych
6. Wpływ zadłużenia na budżet w latach 2009 - 2018
7. Wykaz zadań sfinansowanych z kredytu bankowego 2001- 2004-część 1
8. Wykaz zadań sfinansowanych z kredytu bankowego 2001- 2004
9. Wykaz zadań sfinansowanych z kredytu bankowego 2005-2007-część 1
10. Wykaz zadań sfinansowanych z kredytu bankowego 2005-2007
11. Wykaz zadań  sfinansowanych kredytem w 2008 roku
12. Wykaz zadań  sfinansowanych kredytem w 2009 roku
13. Prognoza kwoty długu Miasta i Gminy Szamotuły - spis tabel

 

Liczba odwiedzin : 1043
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2009-11-24 13:48:33
Czas publikacji: 2009-11-24 13:48:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak