Projekt budżetu UMiG na 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnegi i prognozą długu 

 
Projekt budżetu UMiG na 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnegi i prognozą długu 

I. Budżet na 2009 rok - projekt uchwały z załącznikami

1. Zarządzenie Nr 145-V-2008 z dnia 25 listopada 2008 roku
2. Projekt uchwały z sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 2009
3. Dochody
4. Wydatki
5. Dochody i wydatki związane zadania zlecone
6. Wykaz wydatków majątkowych
7. Wydatki jednostek pomocniczych
8. Przychody i rozchody budżetu
9. Kwota i zakres dotacji przedmiotowej
10. Wykaz gminnych instytucji kultury
11. Pozostałe dotacje - zadania własne
12. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego CIS
13. Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW
14. Dochody i wydatki GPPiRPA
15. Limity wydatków na zadania wieloletnie 2009 - 2011 WPI
16. Część opisowa do uchwały

II. Mienie komunalne

1. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30-09-2008
2. Wartość i powierzchnia gruntów gminnych
3.Zestawienie mienia komunalnego według danych z ewidencji gruntów 30-09-07
4. Zestawienie mienia komunalnego według danych z ewidencji gruntów 30-09-08
5. Informacja dodatkowa

III. Prognoza długu

1.Prognoza kwoty długu Miasta i Gminy Szamotuły
2. Zadłużenie Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31-12-08 roku
3. Ustalenie planowanej kwoty zadłużenia Miasta i Gminy na dzień 31-12-2009
4. Przewidywane obciążenie z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW
5. Przewidywane obciążenie budżetu z tytułu spłat rat kapitalowych
6. Przewidywane obciążenie budżetu z tytułu spłat rat odsetkowych
7. Wpływ zadłużenia na budżet w latach 2009 - 2015
8. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu kredytów zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2004 roku na  realizację zadań inwestycyjnych
9. Wykaz zadań sfinansowanych z kredytu bankowego 2001- 2004 
10. Wykaz zadań sfinansowanych z kredytu bankowego 2005- 2007 
11. Zadłużenie na dzień 31.12.2008 r. z tyt. kredytów zaciągniętych w latach 2005-2007 na realizację zadań inwestycyjnych 
12. Wykaz zadań  sfinansowanych kredytem w 2008 roku

IV. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości prognozy kwoty długu

V. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu

VI. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu 

 

Liczba odwiedzin : 973
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Kowalska
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2008-11-28 10:19:36
Czas publikacji: 2008-11-28 10:19:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak