Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienie pokontrolne z 08.05.2012 r.

Kontrola oceny funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazywanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę.
2012-10-12 11:09:24
Wystąpienie pokontrolne z 17.09.2012 r.

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  (Dz. U. Nr 31, poz. 206 , ze zm.) w związku z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz 1447, ze zm.).
2012-10-12 11:02:19
Wystąpienie pokontrolne z 13.09.2012 r.

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zasiłki celowe związane z klęską żywiołową - huragan z dnia 5 września 2011 r. oraz dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.
2012-10-12 10:50:10