Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/342/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r.

 w sprawiewyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Szamotuły.

 

2014-11-21 15:18:01
Uchwała Nr XXVIII/349/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Zamkowej i F. Nowowiejskiego oraz rzeki Samy w Szamotułach.
2012-11-09 11:07:09
Uchwała Nr XXVIII/348/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr VII/71/95 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamotuły”.
2012-11-09 10:41:18
Uchwała Nr XXVIII/347/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r.

 w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamotuły”.
2012-11-09 10:40:03
Uchwała Nr XXVIII/346/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r.

 w sprawieprzyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamotuły”.
2012-11-09 10:38:58
Uchwała Nr XXVIII/345/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r.

 w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamotuły”.
2012-11-09 10:32:15
Uchwała Nr XXVIII/344/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Poznańską, F. Nowowiejskiego, Zamkową i rzeką Samą w Szamotułach
2012-11-09 10:31:05
Uchwała Nr XXVIII/343/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuły.

2012-11-09 10:23:09
Uchwała Nr XXVIII/341/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej.

2012-11-09 10:20:44
Uchwała Nr XXVIII/340/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2012-11-09 10:19:41