Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXI/389/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamotuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013-01-09 10:16:12
Uchwała nr XXXI/388/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2013-01-09 10:15:20
Uchwała nr XXXI/387/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2013-01-09 10:14:30
Uchwała nr XXXI/386/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej. 

2013-01-09 10:13:33
Uchwała nr XXXI/385/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.

2013-01-09 10:12:32
Uchwała nr XXXI/384/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2013 – 2024.
2013-01-09 10:11:23
Uchwała nr XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r.

 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2013 r.
2013-01-09 10:09:30
Uchwała nr XXXI/382/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres przekraczający rok budżetowy umów na świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego pn. „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze w obiekcie krytej pływalni”.
2013-01-09 10:05:12
Uchwała nr XXXI/381/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2013-01-09 10:03:41
Uchwała nr XXXI/380/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/191/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2012 r. 

2013-01-09 10:00:24