Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIII/413/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/360/12 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2013-04-04 15:11:42
Uchwała nr XXXIII/412/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuły położonej w Szamotułach.
2013-04-04 15:10:10
Uchwała nr XXXIII/411/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przystąpieniu do grupy zakupowej energii elektrycznej.
2013-04-04 15:09:08
Uchwała nr XXXIII/410/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły dla działki nr 132/4 położonej na gruntach wsi Piotrkówko.

2013-04-04 15:07:47
Uchwała nr XXXIII/409/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły dla terenu w obrębie miejscowości Szczuczyn, gmina Szamotuły.
2013-04-04 15:06:32
Uchwała nr XXXIII/408/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/169/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Granicznej, Powstańców Wielkopolskich, Szczuczyńskiej i Długiej w Szamotułach.
2013-04-04 15:00:53
Uchwała nr XXXIII/407/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Piaskowo i Kępa,

2013-04-04 14:58:06
Uchwała nr XXXIII/406/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/200/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szamotuły na lata 2012 – 2016.

2013-04-04 14:52:25
Uchwała nr XXXIII/405/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.

2013-04-04 14:51:07
Uchwała nr XXXIII/404/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2013-04-04 14:49:53