Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIV/426/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2013 r

 w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Wiśniowej w Szamotułach.


2013-05-22 15:00:20
Uchwała nr XXXIV/425/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2013 r

 w sprawie:  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuły.
2013-05-22 14:59:17
Uchwała nr XXXIV/424/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2013 r

 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowych , położonych przy ul. W. Łokietka w Szamotułach.
2013-05-22 14:58:19
Uchwała nr XXXIV/423/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2013 r

 w sprawie:  ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szamotułach.
2013-05-22 14:57:22
Uchwała nr XXXIV/422/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2013 r

 w sprawie:  wyrażenia opinii o celowości wspierania podmiotów zamierzających rozpoczęcie działalności w zakresie prowadzenia żłobków lub klubów dziecięcych.
2013-05-22 14:56:20
Uchwała nr XXXIV/421/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2013 r

 w sprawie:   ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2013-05-22 14:55:15
Uchwała nr XXXIV/420/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2013 r

 w sprawie: zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach.
2013-05-22 14:54:08
Uchwała nr XXXIV/419/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2013 r

 w sprawie:  wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/403/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2013 – 2016.

2013-05-22 14:52:49
Uchwała nr XXXIV/418/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2013 r

 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2013 r..
2013-05-22 14:51:15
Uchwała nr XXXIV/417/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2013 r

 w sprawie:  wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.
2013-05-22 14:50:07