Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXII/398/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 lutego 2013 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Szamotulskiej i Świerkowej oraz rzeki Samy w Szczuczynie.
2013-02-14 13:52:19
Uchwała nr XXXII/397/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 lutego 2013 r.

 w sprawie: utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja” w Szamotułach.

2013-02-14 13:51:18
Uchwała nr XXXII/396/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 lutego 2013 r.

 w sprawie: rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

2013-02-14 13:46:15
Uchwała nr XXXII/395/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 lutego 2013 r.

 w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły,

 
2013-02-14 13:45:03
Uchwała nr XXXII/394/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 lutego 2013 r.

 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2013 r.
2013-02-14 13:43:49
Uchwała nr XXXII/393/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 lutego 2013 r.

 w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów sportowych Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2013-02-14 13:42:53
Uchwała nr XXXII/392/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 lutego 2013 r.

 w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szamotułach.
2013-02-14 13:41:32
Uchwała nr XXXII/391/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 lutego 2013 r.

 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie Korporacji Centrum Logistyczne „Mój Sklep” Spółka Akcyjna.

2013-02-14 13:38:38
Uchwała nr XXXII/390/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 4 lutego 2013 r.

 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2013.

2013-02-14 13:35:25