REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA 

 

 

 

Ewidencja działalności gospodarczej
Archiwum zakładowe
Księgi urodzeń
Księgi zgonów
Księgi ślubów
Rejestr zakresu ochrony środowiska "Karty informacyjne"
Ewidencja ludności
Rejestr wyborców
Rejestr zarządzeń Burmistrza
Rejestr Uchwał Rady Miasta i Gminy Szamotuły
Rejestry wydziałowe decyzji administracyjnych
Rejestry podatników podatków i opłat lokalnych
Rejestr poborowych
Rejestr przedpoborowych
Ewidencja "Akcji Kurierskiej"
Zbiór przepisów prawnych
Rejestr pism wpływających do Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr instytucji kultury
Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Rejestr zamówień publicznych
Rejestr Gospodarstw Agroturystycznych 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Rejestr zgromadzeń 

 


Liczba odwiedzin : 10517
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Sowińska-Maćkowiak
Czas wytworzenia: 2018-09-06 13:56:23
Czas publikacji: 2018-11-14 14:51:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak